Sakupljanje, otkup i prodaja pečuraka

Previous
Next
Lavlja Griva
(Hericium Erinacea)
Vrganj
(Boletus Edulis)
Beli tartuf
Beli Tartuf
(Tuber Magnatum Pico)
Crni Tartuf
(Tuber Aestium)
Lisičarka
(Cantharellus Cibarius)
O NAMA
Beli tartuf
Beli Tartuf
(Tuber Magnatum Pico)
Crni Tartuf
(Tuber Aestium)
Lisičarka
(Cantharellus Cibarius)
Šitaka
(Lentinula Edodes)
Crna Truba
(Craterellus Cornucopioides)

Mushroom House 2018 je preduzetnička radnja koja je osnovana 2018, u selu Višnjićevu, opština Šid, Srbija.

Delatnost kojom se firma bavi je sakupljanje, otkup, prerada i prodaja šumskih plodova.

Poseban akcenat smo stavili na pečurke.

Tereni na kojima se ubiru pečurke su najvećim delom hrastove šume (Quercus Robur) na teritoriji opštine Šid i nacionalnog parka Fruška Gora. Samim tim, pečurke stižu iz područja koje nema nikakvih fabričkih postrojenja i velikih zagađivača. Odlikuje ih velik procenat čistoće i hranljivih materija.

Preduzetnička radnja Mushroom House 2018 je zainteresovana za saradnju sa novim subjektima širom Srbije i Evrope.

Kontakt

Lavlja Griva
(Hericium Erinacea)
Vrganj
(Boletus Edulis)
Smrčak
(Morcchela Conica, Stepicola)
Bukovača
(Pleurotus Ostreatus)
Previous
Next
_1616348629997
Lavlja Griva
(Hericium Erinacea)
vrganj
Vrganj
(Boletus Edulis)
Beli tartuf
Beli Tartuf
(Tuber Magnatum Pico)
slide00
Crni Tartuf
(Tuber Aestium)
slide000
Lisičarka
(Cantharellus Cibarius)
O NAMA
Beli tartuf
Beli Tartuf
(Tuber Magnatum Pico)
Crni Tartuf
(Tuber Aestium)
Lisičarka
(Cantharellus Cibarius)
Šitaka
(Lentinula Edodes)
Crna Truba
(Craterellus Cornucopioides)

Mushroom House 2018 je preduzetnička radnja koja je osnovana 2018, u selu Višnjićevu, opština Šid, Srbija.

Delatnost kojom se firma bavi je sakupljanje, otkup, prerada i prodaja šumskih plodova.

Poseban akcenat smo stavili na pečurke.

Tereni na kojima se ubiru pečurke su najvećim delom hrastove šume (Quercus Robur) na teritoriji opštine Šid i nacionalnog parka Fruška Gora. Samim tim, pečurke stižu iz područja koje nema nikakvih fabričkih postrojenja i velikih zagađivača. Odlikuje ih velik procenat čistoće i hranljivih materija.

Preduzetnička radnja Mushroom House 2018 je zainteresovana za saradnju sa novim subjektima širom Srbije i Evrope.

Kontakt

Lavlja Griva
(Hericium Erinacea)
Vrganj
(Boletus Edulis)
Smrčak
(Morcchela Conica, Stepicola)
Bukovača
(Pleurotus Ostreatus)